20 กรกฎาคม 2562 เขื่อนลำพระเพลิงเหลือน้ำน้อยที่สุดในรอบ 50 ปี

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/ZzsIT82

ภาวะภัยแล้งยังคุกคามพื้นที่หลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  เช่น ที่จังหวัดนครราชสีมา  สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย   ซึ่งเป็น  1 ใน 4 เขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัด พบว่ามีปริมาณน้ำใช้การเหลืออยู่เพียง 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ำสุดในรอบกว่า 50 ปี หรือตั้งแต่มีการเปิดใช้เขื่อนมา แนวโขดหินริมขอบอ่างโผล่ยาวเหยียด ระดับน้ำที่เหลืออยู่ก้นอ่าง ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณฝนตกสะสมในปีนี้ถือว่าฝนตกน้อยเช่นกัน ล่าสุดทางเขื่อนจำเป็นต้องปิดการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแล้ว ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรในพื้นที่เขตชลประทาน 75,000 ไร่ ไม่มีน้ำเพาะปลูกข้าวนาปี ส่วนที่จังหวัดพิจิตร ฝนทิ้งช่วงมานานเกือบ 2 เดือน ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองนกยาง อำเภอวังทรายพูน เกือบ 100 หลังคาเรือน ร่วมกันทำพิธีแห่นางแมว เพื่อขอฝนตามความเชื่อ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล  โดยนำตุ๊กตาแมว  โดราเอม่อน  มาใส่กรงแบกหามแห่ไปรอบหมู่บ้านและกลางทุ่งนาที่มีสภาพความแห้งแล้ง โดยเมื่อขบวนแห่มาถึงบ้านใคร   ชาวบ้านก็จะนำน้ำมาสาดใส่ทั้งคน ทั้งตุ๊กตาแมว ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้ตุ๊กตาแมว โดราเอม่อนแทน เพราะกลัวว่าหากใช้แมวที่มีชีวิต มาประกอบพิธีอาจมีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ได้.-สำนักข่าวไทย